top of page
Inschrijven voor kamp 2024

Klik op deze knop om de medische fiche te downloaden.

Wij vragen u om bovenstaande medische fiche af te drukken en ingevuld mee te brengen (+ (kids)ID!) bij het inladen van de valiezen op zondag 14 juli 2024.

Gelieve alsook het kampgeld (hierboven vermeld bij 'Afdeling') te storten op rekeningnummer BE79 7310 1443 9433 met vermelding "GROEP - NAAM KIND", om je inschrijving te voltooien.

bottom of page